ZESPÓŁ

Kancelaria prawnicza ModernLaw

nasz zespół

Jesteśmy młodym, dynamicznie działającym zespołem prawników i specjalistów. Aktywnie współpracujemy – łącząc wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach co podnosi naszą efektywność jako zespół.
Łączy nas zaangażowanie w pogłębianiu i rozwijaniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych kompetencji zawodowych.

Piotr Czajka

Radca Prawny

Specjalizacje skupione są na branżach technologicznych: funkcjonowaniu działalności gospodarczej w Internecie, ochronie praw autorskich, ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz dziedzinach prawa które zapewniają skuteczne funkcjonowanie nowoczesnego biznesu: prawie podatkowym, prawie umów, prawie spółek handlowych. Pomoc prawna świadczona jest także start-upom i nowatorskim inicjatywom gospodarczym, zwłaszcza z terenu Podkarpacia, przez wsparcie procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach.

Kamil Janiec

Radca Prawny

Radca prawny od 2016 roku, w zawodzie prawniczym od 2012 roku. Ukończył aplikację radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ubezpieczeń oraz z tym związanych roszczeń transgranicznych. Odpowiada również za wsparcie projektów z zakresu prawa mediów, prawa Internetu, e-commerce oraz prawa własności intelektualnej.

Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu sporów na drodze polubownej, z sukcesami reprezentując Klientów w sporach z rynku kapitałowego przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego zdobyte w kancelariach prawnych oraz przedsiębiorstwach.

Poza Kancelarią pełni funkcję komisarza wyborczego, dzięki czemu bliżej poznał problemy prawne wynikające z działalności organów samorządu terytorialnego.

Karolina Petka

Adwokat

Adwokat przy Okręgowej  Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno podczas praktyk studenckich, jak i aplikacji adwokackiej, którą odbyła w Kancelarii Adwokackiej adw. Agaty Czechowskiej,  adw. Celiny Rakowskiej oraz adw. Andrzeja Rakowskiego w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności rozwodów, separacji, alimentów, podziałów majątku oraz cywilnego, w tym związanych z dochodzeniem odszkodowań. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego.

Martyna Stańczak

Aplikant radcowski

Martyna Stańczak jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując dla kancelarii prawnych w Lublinie gdzie posiadła praktykę w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z szeroko pojętym obrotem gospodarczym, w szczególności prawo handlowe i prawo cywilne, a także ochrona konsumentów oraz sprawy dotyczące cudzoziemców.

Dawid Tyliński

Prawnik

Obecnie student 5 roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności studenckiej m. in. pełniąc funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego “Amicus Curiae”, a także organizując i uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał między innymi w ramach praktyki zawodowej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie oraz praktyki w Kancelarii Prawnej.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń z różnych dziedzin prawa. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa lotniczego i prawa gospodarczego. Prywatnie pasjonat fotografii oraz sędzia piłkarski.